Internet Information Services 7.0, nová generace webového a aplikačního serveru od Microsoftu, přinášejí řadu novinek, které jistě potěší vývojáře i administrátory. IIS 7.0 je součástí Windows Vista a bude součástí Windows Server 2008 (alias "Longhorn").

Nová generace přináší řadu koncepčních změn, které by měly přispět k vyšší bezpečnosti, výkonnosti a snazšímu programování aplikací.

Modulární architektura - veškerá funkčnost je k dispozici ve formě samostatných knihoven (modulů), které můžete zapínat a vypínat dle libosti. Server tedy může podporovat pouze přesně tu funkcionalitu, kterou potřebujete. Nestane se, že by na serveru bylo běželo něco co nepoužíváte, ale jenom to nejde vypnout.

Nový konfigurační model založený na XML - zatímco předchozí verze IIS používaly pro ukládání konfiguračních dat metabázi, IIS 7 využívá konfigurační model známý z ASP.NET: hierarchicky organizované XML soubory. Znamená to mimo jiné, že nastavení aplikace a nastavení web serveru bude na jednom místě.

Lepší nástroje pro správu - nový konfigurační model si žádá též nové nástroje pro správu serveru. Nová generace IIS Manageru je přehlednější a schopnější. Mimo jiné též umožňuje z jednoho místa provádět konfiguraci vlastností serveru i nastavení aplikace.

.NET integrated pipeline - ASP.NET se dostává poněkud privilegovaného postavení: zatímco v předchozích verzích IIS byl .NET implementován jako jeden z mnoha ISAPI filtrů, v IIS 7 je jeho podpora zabudována přímo. To znamená větší možnosti pro ASP.NET programátory a možnost lepší spolupráce ASP.NET aplikací s jinými technologiemi jako PHP apod.

Pozvánka na akci v Bratislavě

Podrobněji se budu věnovat shora uvedeným tématům na akci, která se bude konat ve slovenské pobočce Microsoftu v Bratislavě 23. srpna 2007 od 9:00. Vstup na akci je zdarma, podmínkou je ale předchozí registrace na webu slovenského Microsoftu.

Abych předešel očekávaným dotazům: v blízké budoucnosti se podobná akce uskuteční i v ČR.

Další informace o IIS7 najdete na www.iis.net.