Poslední dobou se množí dotazy, jejichž společným jmenovatelem je nepochopení systému verzí .NET Frameworku a souvisejících technologií (tématu jsem se již věnoval v článku Co je vlastně .NET Framework 3.0). Není se čenu divit, protože v tom zmatek skutečně je.

Pokusím se popsat vývoj .NET Frameworku a souvisejících technologií, včetně seznamu použitých kódových jmen.

Microsoft .NET Framework 1.0

Historicky první verze .NETu. S ní bylo nerozlučně spjato též Microsoft Visual Studio .NET (kde ".NET" je označení verze, něco jako XP). To bylo posléze polooficiálně překřtěno na Microsoft Visual Studio .NET 2002. Kódové označení této release bylo Rainier.

Microsoft .NET Framework 1.1

"Service Pack" na .NET; nepřinášel koncepční změny, ale spíš aktualizace. Odpovídalo mu Microsoft Visual Studio .NET 2003 (codename Everett). Tato verze uměla pracovat jenom s .NETem 1.1 (ne 1.0) a naopak - verze VS byla tedy spjata s verzí frameworku.

Jedná se o první verzi .NET Frameworku, která je přímo součástí operačního systému - Windows Serveru 2003.

Microsoft .NET Framework 2.0

Zcela nová a v mnohých ohledech převratná verze .NET Frameworku. Přináší opět nové Studio: Microsoft Visual Studio 2005 (codename Whidbey). Stejně jako v předchozích verzích platí, že verze VS je pevně spjata s verzí frameworku.

Nově se též objevují "Express" edice nástrojů, například Microsoft Visual Web Developer Express 2005. Tyto "Express" edice nemají nic společného s rodinou nástrojů "Microsoft Expression", což jsou nástroje pro grafický design.

Současně s touto verzí je uvolněna též nová verze databázového stroje: Microsoft SQL Server 2005 (codename Yukon). I on má Express edici, která je zdarma a nahrazuje předcházející MSDE 2000.

Microsoft ASP.NET Ajax Extensions

K .NET Frameworku 2.0 vychází řada rozšíření. Asi nejvýznamnější z nich od Microsoftu jsou Ajax Extensions (kódové označení Atlas). Jedná se o sadu knihoven pro ASP.NET 2.0, umožňující použití technologie Ajax. Nejedná se o novou verzi ASP.NET, ačkoliv "Atlas" bylo svého času používáno i v tomto významu.

Microsoft .NET Framework 3.0

Aktuální verze 3.0 je v podstatě marketingový podvod. "Nová" verze je další sada rozšiřujících knihoven pro .NET 2.0, srovnatelná principiálně s Ajax Extensions. Rozšiřující knihovny zahrnují Windows Communications Foundation (WCF, codename Indigo), Windows Presentation Foundation (WPF, codename Avalon), Windows Workflow Foundation (WF) a Windows Card Space (alias InfoCard).

Kódové označení této verze jako celku bylo WinFX. Aplikace pro V 3.0 se vyvíjejí v předchozí generaci vývojových nástrojů (VS 2005 atd.). Tato verze je součástí Microsoft Windows Vista.

Z hlediska "čistého" ASP.NET a Web Forms vývoje je jedinou novinkou ve verzi 3.0 technologie CardSpace, neobjevily se žádné nové server controly ani schopnosti.

Microsoft .NET Framework 3.5

Verze .NET Frameworku, která bude uvolněna v únoru 2008, v době psaní tohoto článku je k dispozici ve verzi Beta 2. Jedná se opět o rozšíření verze 2.0, i když velmi zásadní. Pro ASP.NET přináší hromadu nových serverových ovládacích prvků

Novinkou je, že Microsoft Visual Studio 2008 (codename Orcas) bude poprvé v historii podporovat vývoj aplikací pro více verzí .NET Frameworku - multi targeting. Ve VS 2008 tedy budete schopni vyvíjet aplikace pro verze 2.0, 3.0 a 3.5.

Spolu s .NET Frameworkem 3.5 a VS 2008 bude uveden též Microsoft SQL Server 2008 (codename Katmai) a Microsoft Windows Server 2008 (codename Longhorn).

A co AJAX?

Krátce po vydání tohoto článku shodou okolností vyšel na weblogu Scotta Guthrieho článek ASP.NET AJAX in .NET 3.5 and VS 2008, který se zabývá vztahem AJAX Extensions a AJAX Control Toolkitu s verzemi frameworku 2.0/3.0/3.5.