XML je jedno z oblíbených buzz-words poslední doby. Jedná se ovšem také o navýsost užitečný formát pro přenos počítače čitelných informací. Většina novějších technologií XML nějakým způsobem využívá.

CC licensed: B Tal via Flickr Velkou výhodou (správně použitého) XML jako formátu je jeho univerzální použitelnost napříč různými platformami. Data v XML je možné vytvářet a zpracovávat na všech myslitelných platformách a ve většině existujících jazyků. I semináře, na které vás zvu, jsou technologicky neutrální, budu se zabývat nezávislými standardy, které je možné zpracovávat pomocí libovolné technologie. Mohou vám tedy být k užitku i v případě, že pro vývoj nepoužíváte platormu .NET, ale třeba PHP na Un*xu.

Oba dva semináře se konají v budově pražské pobočky Microsoftu. Vstup je zdarma, ale je podmíněn předchozí registrací.

XML v teorii a praxi

**Pondělí, 28. května 2007, od 18:00; **registrace účastníků

V první přednášce se budeme zabývat jazykem XML (eXtensible Markup Language) jako takovým a možnostmi jeho použití.

Úvod do XSL/XSLT, jazyk XPath

**Pondělí, 4. června 2007, od 18:00; **registrace účastníků

Ve druhé přednášce se zaměříme na XSL (eXtensible Stylesheet Language) a XSL transformace. Jedná se o způsob, jak pomocí šablon (XSL stylesheets) automaticky převést XML do jiného formátu. Typicky například jiného XML nebo HTML, ale výstupem může být v podstatě cokoliv.

Druhým, souvisejícím, tématem bude jazyk XPath - XML dotazovací jazyk, který XSL transformace (ale nejenom ony) využívají.

Obojí bude předváděno na praktických příkladech ze života. Podrobnější informace a možnost registrace najdete na webu akce.altairis.cz.