Můj vztah k technologii Ajax a Ajax Extensions je poněkud schizofrenní. Jsem si vědom možností, jaké přináší, jak může snadné použití pokročilých technik zlepšit rozhraní webových aplikací. Zároveň jsem si však vědom toho, že okouzlení novou technolgií nevyhnutelně - jako vždy na Internetu - přinese její nadužívání a nerozumné použití naopak praktickou použitelnost webových aplikací sníží.

Jak jsem zde již psal, připravil jsem pro Gopas nový kurz GOC37 - Microsoft ASP.NET AJAX a další rozšíření ASP.NET 2.0. Snažil jsem se, aby nešlo pouze o další z oslavných ód na Ajax, prošpikovaný působivými příklady různých hříček, které jsou ale v praxi obtížně použitelné.

Připravil jsem příklad z reálného světa. Naše společnost potřebuje nový fakturační systém, a to je zadání pro Ajax více než vhodné. Tvorbu tohoto systému jsem velmi podrobně zdokumentoval a použil ho jako podklad pro tento kurz. Kromě obvyklých případů v něm řeším i zcela praktické problémy, jako například ne zcela ideální spolupráci Ajaxových prvků s deklarativním data bindingem a další.

Historicky první běh tohoto kurzu poběží v Brně ve dnech 29-30. března 2007. Čtenářům ASPNET.CZ nabízíme speciální last-minute slevu 30%, cena kurzu tedy pro vás bude jenom 5180 Kč.

Druhý běh se bude konat následující týden v Praze, od 2. do 3. dubna 2007. Na něj mají čtenáři ASPNET.CZ standardní slevu 10%.

Byl jsem plně zaměstnán psaním příkladů a příručky k tomuto kurzu, což je mimo jiné též vysvětlení, proč jsem zde již delší dobu nic obsáhlejšího nenapsal. Jakmile kurzy odučím, vrhnu se zase na psaní.

Těším se s vámi na setkání, v Praze nebo v Brně!