Od uvedení ASP.NET 2.0, Visual Studia 2005 a SQL Serveru 2005 se objevila celá řada doplňků a rozšíření pro tyto produkty. Jsou dostupné zdarma a často včetně zdrojového kódu. Ač jsou tyto doplňky relativně drobné, mohou výrazně zvýšit možnosti technologie ASP.NET 2.0 a zejména efektivitu vývoje, nasazení a správy ASP.NET aplikací. V některých případech se také jedná o odpovědi na nářky programátorů a odstranění jinak svazujících omezení technologie ASP.NET.

Dvoudenní kurz je realizován formou hands-on labu, kdy je maximum času věnováno praktickým příkladům a procvičování. Lektor účastníkům podá základní teoretické informace a dále je po celou dobu kurzu k dispozici pro zodpovídání dotazů a řešení problémů.

Základní témata kurzy GOC37 jsou:

Microsoft ASP.NET AJAX Extensions

Dlouho očekávané rozšíření, které umožňuje snadno vyvíjet pod ASP.NET 2.0 interaktivní aplikace založené na platformě AJAX, která obchází některá omezení jazyka HTML. Z hlediska ASP.NET programátora se ale jedná o standardní práci se server controls, nemusí znát a psát složité JavaScriptové funkce, ani se starat o kompatibilitu v různých prohlížečích.

Zaměříme se na aktuální verzi AJAX Extensions a na novinky obsažené v knihovně AJAX Futures. Představíme si také projekt AJAX Control Toolkit, obsahující desítky připravených ovládacích prvků.

Při správném nasazení může Ajax aplikaci hodně pomoci, ale při nesprávném může způsobit více problémů, než užitku. Budeme se tedy věnovat i tomu, kdy je dobré AJAX nepoužívat a kdy naopak ano.

ASP.NET CSS Friendly Control Adapters

Standardně ASP.NET generuje HTML kód, který je sice formálně validní, ale není efektivní, elegantní a téměř se nedá stylovat pomocí standardních technik CSS stylesheetů.

Naštěstí ASP.NET obsahuje technologii Control Adapters, která umožňuje měnit způsob renderování ovládacích prvků, aniž by bylo nutno zasahovat do nich samých. Toho využívá sada CSS Friendly Control Adapters, která pro většinu složitějších ASP.NET prvků nabízí elegantnější vyrenderování.

Web Application Projects

Visual Studio 2005 přineslo pro webové projekty novou vývojovou filozofii, kdy neexistuje žádný formální projekt a součástí aplikace jsou všechny soubory v daném adresáři. Pro některé scénáře je ale výhodnější „starý“ model známý z Visual Studia 2003, který se více podobá vývoji newebových aplikací a kde má programátor nad děním snazší kontrolu.

Tento způsob vývoje vracejí do Visual Studia 2005 Web Application Projects, které lze nainstalovat samostatně, nebo jsou součástí SP1.

Web Deployment Projects

S vytvořením první finální verze aplikace její život nekončí, ale teprve začíná. Web deployment projects umožňují řídit kompilaci webových projektů, pracovat s konfiguračními soubory a obecně připravit aplikaci tak, aby byla snadno nasaditená na produkční webový server.

Alternativní membership, role a profile providers

Velkou novinkou v ASP.NET 2.0 byla přítomnost provider modelu, kdy je možno určité úkoly (správa uživatelů, profilů atd.) řešit pomocí jednotného programového modelu. Schopnosti providerů, kteří jsou součástí .NET Frameworku, jsou ale omezené. Nabídneme vám alternativy pro použití v jiných databázích nebo založené na XML souborech.

VS 2005 SP1, SQL 2005 SP2 a vývoj na Windows Vista

V návaznosti na uvedení nového operačního systému Windows Vista byl zveřejněn i první service pack pro Visual Studio 2005 a druhý pro MS SQL Server 2005. Zaměříme se na změny které přinášejí i na záludnosti vývoje pod Windows Vista.


Jsou vypsány následující termíny:

Cena kurzu je 7400 Kč (nebo 6660 Kč s 10% slevou pro čtenáře ASPNET.CZ). Přihlašovat se můžete přes web počítačové školy Gopas.