Před několika dny byla uvolněna finální verze .NET Frameworku 3.0. Číslování je to vpravdě poněkud nešťastné a matoucí, protože prakticky vzato se o novou verzi .NETu nejedná.

Předchozí nové verze frameworku (1.1 i 2.0) přinášely kompletní nový runtime. Novou verzi CLR (Common Language Runtime), BCL (Base Class Library) i programovacích jazyků. Verze 3.0 toto nečiní. Používá a nijak nemění CLR i BCL z verze 2.0 a nad nimi implementuje další technologie, jmenovitě tedy:

Pokud si myslíte, že u Workflow Foundation chybí ve zkratce jedno W, jest tomu tak proto, že proti jeho možnému použití protestoval World Wide Fund for Nature. Přestože svůj původní název (World Wildlife Foundation) ze kterého zkratka vzešla, opustil již před dvaceti lety, zkratku WWF používá a střeží přímo žárlivě. Vzhledem k tomu, že tato bohulibá organizace strávila několik let soudními spory s World Wrestling Federation, Microsoft se moudře rozhodl v této věci ustoupit).

.NET Framework 3.0 je podporován na následujících operačních systémech:

Není tedy možno ho provozovat na Windows 2000 ani 9x.

Důležité odkazy