Tento blog jsem před více než třemi lety otevíral příspěvkem nazvaným Kopačky pro T-Mobile. Pokrok nezastavíš, takže když jsem se rozhodl po letech opět změnit mobilního operátora, máme zde přenositelnost mobilních čísel. Funguje už zhruba od února, takže by se dalo očekávat, že koncem července bude mechanismus vychytaný. Možná, ale jisté masařky zůstaly.

Cesta pryč a zase zpátky

Český Telecom již v minulosti nezvratně prokázal, že jeho absorpční schopnosti jsou nevídané. Socialistický moloch v sobě rozpustí cokoliv užitečného a jinak životaschopného. Pamětníci nechť pietně vzpomenou příkladně vzestupu a pádu společnosti M.I.A. Od doby, co Český Telecom převzal nad Eurotelem kromě vlastnické i kontrolu manažerskou, situace se logicky začala progresivně zhoršovat. Nabídka, jednání se zákazníky a dle několika vnitřních zpráv i podmínky ve společnosti samé. Nedávné úplné sloučení obou společností mne vedlo k názoru, že nejenom krysy, ale v odůvodněných případech i koně mohou opouštět potápějící se loď. A že bytosti na bázi uhlíku sice nemohou existovat bez O2, ale bez Telefonica O2 Czech Republic, a. s. se alespoň mně bude patrně fungovat docela dobře.

Prvním kandidátem na přestup byl Vodafone. Za prvé proto, že jaksi zbyl. Za druhé proto, že bráno čistě finanční optikou byla jeho nabídka nejvýhodnější. Želbohu ze soutěže vypadl, protože nás dokázal vyprudit ještě před podpisem smlouvy. Jednak mně jí mailem posílali bratru čtrnáct dnů. Druhak se mi nepodařilo je donutit, aby ty pěkné věci které nám po telefonu naslibovali, též napsali na papír do smlouvy. Treťjak mám-li možnost se tomu vyhnout, neobchoduji s firmami, které odmítají posílat cokoliv jinak, než prostřednictvím České pošty. Kurýrem - nelze, osobně - nelze, osobně na prodejně - nelze. Jenom poštou a ještě navíc se ofrňovali nad P. O. Boxem.

Takže jsme po mazáckém kolečku skončili tam, kde jsem si před nějakými devíti lety pořizoval svůj první mobilní telefon: u T-Mobile (pravda, tehdy se ještě jmenoval Paegas).

Dobrodiní moderní doby

Jedním z mála viditelných výsledků činnosti Ministerstva informatiky jest zavedení přenositelnosti telefonních čísel. Pro telekomunikacemi nezasažené: můžete změnit mobilního operátora, aniž by se vám změnilo telefonní číslo. Teorie praví, že se jedná o nástroj zvyšující konkurenční prostředí na trhu. Do praxe byla přenositelnost mobilních čísel v českých zemích uvedena po náročných přípravávh všech operátorů v únoru letošního roku. Operátoři se na ni připravovali především tím, že na konci roku minulého se rozličnými atraktivními nabídkami snažili nalákat maximální množství účastníků k podpisu smlouvy na dva roky.

Naše situace je vcelku jednoduchá: jedna hlavní SIM karta a k ní přináležející dvě "partnerské", jedna pro Mysh, druhá pro naši domácí SMS gateway, která nás informuje o tom, co kde zase spadlo. Přenášíme tedy dvě čísla, třetí se může změnit, protože GW zprávy jenom odesílá, nikoliv přijímá.

  1. tedy na prodejně T-Mobile podepisujeme patřičné smlouvy a odnášíme si SIM karty (zatím neaktivní), spolu s kódy pro přenesení čísla, které je nutno sdělit při výpovědi smlouvy Eurotelu, by je pro účely přenesení uvolniti ráčil. Nápad učinit tak ihned (prodejny obou operátorů jsou pár desítek metrů od sebe) kazí skutečnost, že systém přenositelnosti funguje pouze od devíti do sedmnácti hodin (proč, proboha?) a že mezi podáním žádosti a výpovědí musí proběhnout nejméně dvě hodiny. A už je po páté.
  1. podávám výpověď smlouvy u Eurotelu, tedy pardon, společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a. s. Když se obsluha značkové prodejny ptá po důvodu opuštění lůna korporace a já sděluji shora uvedené zdůvodnění, sice nic neříká, ale výraz tváře svědčí o tom, že nejsou zcela cizí.
  1. volám na infolinku T-Mobile, jak že to vypadá s tím přenesením čísla. Milá slečna mi sděluje, že obě čísla budou přenesena "dnes v noci".
  1. ráno je zjevné, že dosavadní výsledek přenosu by se dal shrnout do okřídleného rčení "hovno hovno, slavnej soude". Volám opět na infolinku T-Mobile, kdežtě mně jiná operátorka oznamuje, že neví, kde její včerejší kolegyně přišla k tomuto datu, neb přenos čísla je naplánován až na 18. července.
  1. přichází potvrzovací SMS od Eurotelu sdělující, že "objednávka číslo ... byla úspěšně ověřena, proces přenesení čísla pokračuje". Želbohu pouze na jedno telefonní číslo, ač byly dva požadavky zadávány současně. Volám T-Mobile, kdežtě se dozvídám, že Eurotel uvolnil toliko jedno telefonní číslo a druhé nikoliv. Volám Eurotel a táži se, proč tomu tak je. Jest mně řečeno, že ačkoliv byly oba požadavky zadány těsně po sobě, mohly mezi nimi přijít ještě jiné žádosti a že druhé číslo bude přeneseno později.

V hlavě se mi rozezní poplašné zvonečky a pokládám zásadní otázku: Vzhledem k tomu, že to druhé číslo je tandem karta, závislá na mateřském čísle, neodpojí ji Eurotel v okamžiku, kdy dojde k přenosu mateřského čísla? Dostává se mi jasné odpovědi: ne, karta bude aktivní ještě čtrnáct dnů. Moc tomu nevěřím, proto se táži ještě jednou a dostávám tutéž odpověď. Krčím rameny, asi to tak bude, konec konců Eurotel mi musí vystavit stejně ještě poslední fakturu, tak si to asi nějak zúčtují.

  1. je stav čím dál tím furt stejný. Další kolo telefonátů odhalí, že datum přenosu mateřského čísla je určeno na 21. 7. Důvod posunu se mi zjistit nepodařilo, zato se dozvídám, že by změna měla proběhnout najednou u obou čísel.
  1. dostávám na mateřskou kartu informaci o tom, že změna skutečně proběhne následující noc. Na tandem kartu došlo oznámení o termínu změny 25. 7.
  1. po druhé hodině ranní skutečně síť Eurotelu vypudila můj telefon ze svého středu. Měním kartu za T-Mobile a okolo čtvrté ráno se chytá do sítě. Všechno funguje dobře, až na jedinou drobnost: partnerská karta je odpojena, slyším pouze hlásku "volané číslo neexistuje".

Prudím postupmě T-Mobile i Eurotel. TMO sděluje, že oni nic udělat nemohou (to jim docela věříím) a že Eurotel číslo uvolnil teprve včera. Eurotel tvrdí, že zrušením mateřské karty se okamžitě zrušily i tandemové karty a že to bude nefunkční až do 25. Dštím oheň a síru, leč poměrně neefektivně. To osobní jednání má něco do sebe.

Pointa se zatím nekoná, uvidíme pětadvacátého... Ale mám dojem, že někoho asi ošklivě pokopu.