Včera se uskutečnila v rámci WUG Brno avizovaná přednáška o pokročilé tvorbě uživatelského rozhraní v ASP.NET 2.0. Navzdory všem protivenstvím se podařilo zajistit její záznam, který je nyní k dispozici na následující adrese: http://videoarchiv.altairis.cz/Category/7-novinky-v-asp-net-2-0.aspx

Hlavním tématem bylo použití adaptérů pro modifikaci kódu generovaného web controls bez modifikace controls jako takových. Představil jsem vám také CSS Control Adapters Toolkit for ASP.NET 2.0, což je sada těchto adaptérů, která umí modifikovat výstup standardních ASP.NET server controls tak, aby byl lépe strukturovaný a stylovatelný pomocí CSS.

Letmo jsem se zmínil též o technologii Site Navigation, která vám umožní popisované prvky jako Menu nebo TreeView náležitě využít.