Pod hlavičkou .NET Group jsme s Honzou Šedou připravili pětidílný seminář o novinkách v ASP.NET 2.0. Seriál akcí je určen programátorům s alespoň základní znalostí ASP.NET 1.1 a představuje nové technologie v aktuální verzi.

Pro značný rozsah je látka rozdělena do pěti logických celků. Není samozřejmě nutné, abyste se účastnili všech pěti částí, i když je to doporučeno.

Všechny akce se budou konat od 18:00 v Praze, v centrále společnosti Microsoft (Vyskočilova 1461/2a, BB Centrum budova Alfa). Účast na nich je zdarma, ale musíte se z organizačních důvodů předem registrovat na webu DNG.

Jemný úvod do ASP.NET 2.0

Michal A. Valášek, středa 19. 04. 2006
Přehledové seznámení s novinkami v ASP.NET 2.0. Nová sada vývojových nástrojů. Novinky v kompilačním modelu a způsobu nasazení. Stručný přehled dalších nových technologií, které budou pojednány dále.

Tvorba uživatelského rozhraní

Michal A. Valášek, středa 26. 04. 2006
Jednodušší tvorba lepšího GUI za pomoci Themes, Master pages a Site navigation controls.

Zabezpečení, autentizace, autorizace

**Jan Šeda, úterý 02. 05. 2006, **registrace na webu DNG
Správa uživatelů, Membership a Role providers, login controls atd.

Práce s daty

Michal A. Valášek + Michaela Judasová, termín dosud neurčen
Data binding, cacheování, závislost cache na databázi.

ASP.NET 2.0 internals

Michal A. Valášek + Jan Šeda, termín dosud neurčen
Společná přednáška o principech ASP.NET a .NET Frameworku jako takového - HTTP moduly a handlery, události volané při vyřizování požadavku, provider object model, možnosti vlastního rozšíření atd.

Prezentace, příklady a záznamy jsou ke stažení na následující adrese: http://videoarchiv.altairis.cz/Category/7-novinky-v-asp-net-2-0.aspx.