Se začátkem volební kampaně je myslím přesně ten správný čas, abychom si připomněli několik vhodných citátů Lazara Longa.

Politické škatulkování – třeba na royalisty, komunisty, demokraty, lidovce, fašisty, liberály, konzervativce a podobně – nikdy nevyjádří to nejpodstatnější kritérium.

Lidská rasa se z politického hlediska člení na ty, co chtějí mít ostatní pod kontrolou, a na ty, co takovou touhu nemají. Ti první jednají z těch nejvyšších pohnutek, aby dosáhli co největší dobro pro co nejpočetnější masy. Ti druzí jsou od pohledu podezřelí a s ostatními špatně vycházejí. Jsou ale mnohem lepšími sousedy než ti první.

Jsi – li součástí společnosti, v níž probíhají volby, tak vol. Možná, že nejsou kandidáti nebo opatření pro něž bys hlasoval… určitě jsou však takoví, proti nimž bys to udělal. Jestli máš pochybnosti, vol proti. Tak se málokdy spleteš.

Jestli ti to připadá jako volba naslepo, prokonzultuj volby s nějakým bláznem, co to myslí „dobře“ (vždycky se kolem nějaký takový najde), a požádej ho o radu. Potom to udělej přesně obráceně. Umožní ti to být dobrým občanem (pokud si takovým přeješ být) a nemusíš přitom trávit obrovské množství času poctivým a legitimním výkonem volebního práva.