Vývoj webových aplikací v ASP.NET 2.0

Dne 3. listopadu 2005 povedu ve školícím středisku Gopasu v Bratislavě seminář o novinkách v ASP.NET 2.0 (Whidbey).

Tento seminář je určen všem, kdož se chtějí dozvědět, co nového nová verze přináší, bez ohledu na to, zda mají nějaké zkušenosti s ASP.NET 1.x.

Na celodenní akci budeme probírat témata jako master pages, themes, Site Navigation, nový data binding, Membership API, profily a podobně.

Koncem tohoto nebo začátkem příštího roku by na tuto akci měla navázat série hands-on labů.

Máte-li zájem, informace a přihlášku najdete na webu slovenského Gopasu.