RFC 2616 (HTTP) definuje mimo jiné stavové kódy, kterými HTTP servery odpovídají na požadavky. Notoricky známý (a nenáviděný) je například 404 Object not found. Kompletní přehled najdete ve zmíněném RFCčku, já si dovolím upozornit na dva specifické. Jedná se o 301 Moved Permanently a 410 Gone. Oba dva jsou užitečné zejména při komunikaci s vyhledávači.

301 Moved Permanently

Tento stavový kód se používá v případě, že požadovaná stránka byla trvale přesunuta na jinou adresu (např. v rámci zpracování nové verze webu). Tato adresa se posílá jako hlavička Location.

Obvykle používaný stav 302 Found (který ASP.NET generuje při Response.Redirect) znamená přesměrování dočasné. Klienti by sice měli přesměrovat požadavek na novou adresu, leč nic víc.

Zato v případě 301 doporučuje norma klientům, aby odpovídajícím způsobem upravili například bookmarky a podobně. Není mi sice známo, že by tak některý z reálně používaných prohlížečů dneška činil, ale vyhledávače se tím docela řídí.

410 Gone

Ještě zajímavější je stavový kód 410 Gone. Ten indikuje, že požadovaná stránka byla definitivně a nenávratně odstraněna, zničena a vaporizována. Její URL má být navždy zapomenuto a všechny odkazy vypáleny a jejich pole posypána solí a salnytrem, aby na nich nic nerostlo. S tím salnytrem jsem to možná trochu přehnal, ale v zásadě toto jest záměr tvůrců normy. Vyhledávače na to reagují zpravidla vymazáním stránky z indexu.

Jak na to v ASP.NET

ASP.NET neobsahují pro shora uvedené žádnou systémovou podporu. Pročež používám dvojici funkcí, které totéž učiní za mne:

Public Shared Sub PermanentRedirect(ByVal URL As String)
  With System.Web.HttpContext.Current.Response
    .Clear()
    .StatusCode = 301
    .StatusDescription = "Moved Permanently"
    .AddHeader("Location", URL)
    .Write("<html><head><title>301 Moved Permanently</title></head>")
    .Write("<body><h1>301 Moved Permanently</h1><p>Requested page was permanently moved <a href='" & URL & "'>here</a>.</p></body></html>")
    .End()
  End With
End Sub

Public Shared Sub PermanentGone()
  With System.Web.HttpContext.Current.Response
    .Clear()
    .StatusCode = 410
    .StatusDescription = "Gone"
    .Write("<html><head><title>410 Gone</title></head>")
    .Write("<body><h1>410 Gone</h1><p>Requested page was permanently discontinued. Please remove all links here.</p></body></html>")
    .End()
  End With
End Sub