Jedním z nejčastějších požadavků kladených na vývoj webových aplikací je možnost zadávat formátovaný (HTML) text pomocí uživatelsky přítulného WYSIWYG editoru. Dříve doména a středobod činnosti publikačních systémů, dnes téměř nezbytná součást jakékoliv složitější aplikace. Komponent, které zajišťují takovou funkčnost, jest nepřeberné množství. Některé fungují výhradně na straně klienta v JavaScriptu, jiné umějí přímo spolupracovat s ASP.NET.

Já osobně používám k plné spokojenosti komponentu zvanou FreeTextBox. Název není úplně přesný, protože "free" je jenom základní verze, za rozšířené či zdrojový kód si musíte připlatit. Nicméně i ona základní verze představuje pro většinu aplikací zcela postačující řešení. Osobně jsem toho názoru, že kreativitu uživatelů v oblasti zadávání formátování textu je třeba spíše krotit než podporovat.

FreeTextBox má několik užitečných vlastností, které vyčnívají nad řadu jiných řešení:

Ukázka použití FTB zároveň poslouží k předvedení všeobecné práce s ovládacími prvky třetích stran.

Přípravy

Přidání reference ve VS.NETJako první krok (pomineme-li stažení z www.freetextbox.com) jest třeba přidat komponentu FreeTextBox do referencí daného webového projektu. V Solution Exploreru VS.NET klepněte pravým tlačítkem na složku References a z kontextového menu vyberte Add Reference. Objeví se nové okno, v němž na záložce .NET pomocí tlačítka Browse vyberte soubor FreeTextBox.dll.

Chcete-li používat výše zmíněnou funkci natahování všech potřebných souborů z assembly, musíte zaregistrovat HTTP handler, který se o to postará. Učiníte tak přidáním následujícího kódu do sekce /configuration/system.web v souboru web.config:

<httpHandlers>
  <add verb="GET" path="FtbWebResource.axd" 
       type="FreeTextBoxControls.AssemblyResourceHandler, FreeTextBox" />
</httpHandlers>

Chcete-li používat samostatné soubory, nakopírujte do vhodné složky (standardně /aspnet_client/FreeTextBox/) dodané pomocné soubory (obrázky a JavaScripty). Použití samostatných souborů může být výhodné, pokud se jedná o vysoce zatěžovanou aplikaci. Stahování velkého množství souborů přes handler může server zbytečně zatěžovat.

Použití ve stránce

Aby bylo možno control ve stránce použít, je nutno ho nejprve zaregistrovat. Tak jest činiti přidáním direktivy @Register na její začátek. V našem konkrétním případě bude tato direktiva vypadat . Místo běžného `asp:textbox` pak použijete pro vložení následující kód: .

Standardně ASP.NET 1.1 vyhodí výjimku, pokud zaslané parametry (GET, POST) obsahují libovolné HTML formátování, přesněji znaky < a >. Toto bohulibé chování si klade za cíl zabránit možnosti script injection, tedy možnosti podvrhnout javascriptový kód do stránky, v níž bude spuštěn s vyšším stupněm oprávnění, či kde může získat citlivé údaje - např. hodnoty cookies. Pro náš účel je ovšem toto chování nevhodné, takže jej vypneme vložením atributu validateRequest="false" do direktivy @Page.

Nezapomínejte ovšem na nutnost vstup validovat vlastními prostředky. Pokud umožníte vkládání formátovaného textu běžným návštěvníkům, je třeba zajistit aby nemohli vkládat skripty ani další potenciálně nebezpečné konstrukce. Teoreticky by v tomto směru mělo stačit nastavení vlastnosti FTP StripAllScripting na True, nicméně proti mnou vyzkoušeným metodám podvržení textu to nezabralo.

Z code behind kódu se s instancí FreeTextBoxu zachází v zásadě stejně jako se standardním TextBoxem.

Vkládání obrázků - práce s galerií

Jednou z výtečných funkcí FTB je možnost pracovat nativně s obrázky uploadovanými z klienta. Pokud ji chcete využít, je třeba učiniti několik dalších drobných úprav.

Jednak je třeba přidat na panel nástrojů tlačítko InsertImageFromGallery.

Dále pak je třeba vytvořit pomocný soubor se stránkou, která se bude starat o vlastní vkládání obrázků. Příklad takové stránky najdete v distribučním archivu jako ftb.imagegallery.aspx. O vlastní činnost se stará specializovaná komponenta FTB:ImageGallery. Ta se vyznačuje mimi jiné tím, že kvůli nějaké záhadné chybě v JavaScriptu nefunguje v Internet Exploreru, je-li stránka zobrazena ve Strict modu (má !DOCTYPE). Postarejte se tedy o to, aby se stránka vykreslovala v Quirk mode.

Konečně pak je třeba nastavit několik parametrů u vlastního ovládacího prvku. V první řadě se jedná o ImageGalleryUrl. Standardně se předpokládá, že výše uvedená obslužná stránka bude dostupná jako /ftb.imagegallery.aspx. Chcete-li ji umístit jinam, uveďte příslušné umístění zde. Cestu ke složce, ve které se nacházejí obrázky, pak určete jako parametr ImageGalleryPath.

Další možnosti FreeTextBoxu objevíte po prostudování přiložené dokumentace, případně online na webu.