Jakožto rodilý Karlovarák, odkojený Vřídlem, jsem se vydal na špionážní výpravu do Lázní Bělohrad. Krytím mi byl sedmý ročník tamo se konajícího programátorského semináře. Při nejlepší vůli se mi nepodařilo najít v tomto "městě" cokoliv, co by se byť jenom vzdáleně podobalo lázeňství. Kromě "Bělohradských lázeňských oplatek", made in Luhačovice.

Některé přednášky byly poučné, některé podivuhodné. Například nad problémy uživatelů Firebirdu s velkými (tedy několik set mega velkými) databázemi, jsem se jako provozovatel MS SQL databází o velikosti v gigabajtech jen usmíval. Stejně úsměvná byla přednáška o nové verzi Delphi 2005, kde většina popisů nových funkcí končila slovy "...jak znáte z Visual Studia".

Já jsem šířil víru pravou mezi pohany prostřednictvím dvou přednášek, Jemný úvod do ASP.NET a Vývoj mobilních aplikací v ASP.NET. Materiály k nim jest stáhnout na obvyklé stránce.

Za rok se do Bělohradu - budu-li žádán a pozván - rád podívám znovu. Jenom pevně doufám, že budu ubytován jinde než v hotelu Bohumilka. Vzhledem k tomu, že jsem zvyklý sdílet pelech s myší a vlkou, společné dvojlůžko s Michalem Blahou mne nemohlo rozházet. Rád bych se ale pro příště vyhnul místu, kde jeden musí na záchodě sedět s otevřenými dveřmi, protože i při maximálním napasování se na monstrózní mísu se koleny zapírá o dveře miniaturní místnůstky.