Doporučuji vaší laskavé pozornosti článek Exception Handling Best Practices in .NET, vydaný na CodeProjectu. Vzhledem k tomu, že všechny aplikace obsahují chyby, je jejich správné ošetřování velmi důležité.