Známé přísloví o bosé kovářově kobyle se na mne hodí bezvýhradně. Za celou dobu, co se (celkem úspěšně) živím tvorbou webových aplikací, jsem nebyl moc schopen dát dohromady nějakou příčetnou verzi "firemních" webových stránek. Vždy se jednalo buďto o zoufalý prototyp, nebo o volnou konfederaci testovacích a funkčních skriptů.

Až doposud. Drzé leč pravdivé poznámky Michala Blahy ohledně jejich kvality mne donutily k tomu, abych již drahnou dobu existující layout naplnil reálnými daty a vyvrhl ho na Internet. Novou verzi webových stránek Altair Communications najdete na www.altaircom.net.