Zhruba před rokem jsem zde upozorňoval na projekt Martina Chocholy, jehož cílem bylo zmapovat vnímání pojmů "erotika" a "pornografie" mezi současnými obyvateli ČR. Nyní jsou k dispozici výsledky v podobě diplomové práce, kterou autor 24. ledna úspěšně obhájil.

Doporučuji vřele k prostudování. Práce sama je z větší části důsledkem toho, že opsání jednoho zdroje je plagiát, zatímco opsání z více zdrojů výzkumná práce, leč i tak jde o zajímavé čtení.

Odkazy: