Náboženské intermezzo

Jest všeobecně známo že poté, co první lidé v ráji snědli zakázané ovoce ze stromu poznání, pravil Bůh Adamovi:

"Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.

Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

V knize Genesis ovšem už není psáno, co se stalo potom:

Bůh se ujistitl, že mu všichni dobře rozuměli a stihli si to zapsat. Pak se výhružně naklonil k Adamovi a mnohem civilněji pokračoval: "A kromě toho," ukázal na provinilce prstem, "za pár tisíc let vytvoříš stroje a nazveš je 'počítače'. Pozvolna se na nich staneš zcela závislým, budou ti sloužit k práci i zábavě."

Hospodin se začal znovu dostávat do ráže. "Ale bude s nimi spojeno jedno velké prokletí. Stejně jako tenhle tady," ukázal špičkou bosé nohy na hada, "se z nich budou plazit rozličné kabely a válet se na zemi v prachu. A budou se množit dokud tě nezadusí. A tak vykonám na tobě velkou pomstu, v rozhořčení tě potrestám. I poznáš, že já jsem Hospodin, až na tobě vykonám svou pomstu!"

Všemohoucí se zarazil. "Ehm, to poslední jsem vlastně chtěl říct až Pelištejcům," poškrábal se na pleši velebně ozdobené několika chomáčky bělostných vlasů. "Ale ono se to na vás hodí taky," dodal rychle a aby to zatušoval, odkvačil rychle cherubům říct aby si vzali ze skladu plamenné meče.

Zpět do 21. století

Fotografie kabelážeNa mém vztahu ke kabeláži, kterou stále považuji za mírnější formu živelné pohromy, se nic nezměnilo. Nicméně Mysh mne soustředěným nátlakem přiměla k tomu, abych uklidil své doupě, přičemž hlavním bodem programu měla být též likvidace či alespoň civilizace kabeláže a drátoví. Vzhledem k tomu, že zde bydlíme už rok a za celou tu dobu doupě dobrodiní úklidu nezažilo, jsem kapituloval poměrně snadno.

Jal jsem se odstraňovat vlkuvzdorné zábrany a stěhovat nábytek. Upgrade mého doupěte z verze 4.0 na 4.1 proběhlo vcelku splavně.

Nicméně pokud se týče oné kabeláže, můžete posoudit sami. Já mohu jenom pokrčit rameny, smutně řka "Quantum in me fuit".