Celý svět je zdá se pobouřen a překvapen tím, že američtí vojáci v Iráku ponižují a týrají své vězně.

Mne by překvapil spíš opak.

V roce 1971 uskutečnil tým psychologů pod vedením Philipa Zimbarda ze Stanfordské univerzity pokus, který je známý jako Stanford Prison Experiment.

Pokus spočíval v tom, že skupina vybraných dobrovolníků byla náhodně rozdělena na vězně a dozorce. Vězni byli umístěni v simulovaném vězení a dozorci je měli hlídat a starat se o pořádek.

Přestože celá akce byla pouze simulací a všichni účastníci byli vybráni náhodně, situace ve vězení se vyvinula velmi dramatickým způsobem. Ne nepodobným tomu, o čem čteme ve zprávách z Iráku. Více informací najdete na http://www.prisonexp.org/.

Studie založená na výsledcích tohoto experimentu, stejně jako další které následovaly, prokázaly, že lidé uvedeni do takovýmto způsobem nerovnoprávného stavu mají, bez ohledu na to jací jsou mimo něj, tendenci stát se mučiteli.

Proto jsou veškeré instituce typu škol, vězení, vojenských posádek a podobně tak náchylné k šikaně a problémům tohoto typu.

V případě běžných vězení je těmto excesům s jistou úspěšností bráněno. Dozorci jsou speciálně vyškolení a jsou pod veřejnou kontrolou.

Pokud se ovšem situace vyvine tak jako v Iráku, kdy roli dozorců zastávají lidé, kteří na ni nebyli zvlášť připraveni, a to bez jakékoliv kontroly, situace se logicky musí vyvinout tak, jak se stalo.

Tak jaképak divení.