K problematice týrání zvířat si obvykle udržuji jistý odstup. Jsem pro tvrdý postih těch, kdo zvířata týrají bezdůvodně. Na druhou stranu mne ale nijak zvlášť nedojímá postavení zvířat ve velkochovech. Myslím si, že ve zásadě jedno, zda mají kuřata n (podle českých norem) nebo n + 20 (podle norem evropských) centimetrů čtverečních na osobu, když stejně během velmi krátké doby skončí jako mražené kuřecí v igelitovém sáčku.

Dlouhodobě mne ovšem fascinuje zákonná úprava této problematiky v českém trestním zákoníku:

§ 203 Týrání zvířat

(1) Kdo týrá zvíře, ačkoliv byl za obdobný přestupek v posledním roce postižen nebo za takový čin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Kdo utýrá zvíře, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.

Narážím zvláště pak na znění třetího odstavce. Nemohu se zbavit dojmu, že zákonodárci nejde ani tak o vlastní ochranu zvířat, jako spíše o ochranu lidí, aby se na to nemuseli koukat :-/