Martin Chochola si jako téma své diplomové práce vybral "Kriteria subjektivního určování hranice mezi erotikou a pornografií".

Pomoci ve vypracování této práce mu mají internetoví respondenti, a to vyplněním dotazníku, ve kterém objasní své osobní definice erotických a pornografických děl.

Dotazník najdete na adrese http://psav.chochola.net/.