Jakožto čerstvě jmenovaný Microsoft MVP se hodlám účastnit MVP Summitu, který se koná začátkem dubna v Seattle. V souvislosti s tím žádám o vydání amerického vstupního víza. Což obnáší mimo jiné vyplnění formulářů DS-156 a DS-157. Vyplňoval jsem je v Photoshopu, protože jsou k dispozici jenom jako PDF (bez formulářových vlastností) a kdybych do nich psal rukou, asi by mi bylo vydání víza odmítnuto pro negramotnost.

Zdatně jsem se popasoval s otázkami typu "Název kmene nebo klanu (pokud e vás to týká)" a dospěl k sekci s šesti otázkami, na které máte odpovědět ano nebo ne. Jsou tam samé zajímavé věci, příkladně pak:

Máte v úmyslu navštívit USA za účelem podněcování k teroru nebo nějaké jiné protiprávní činnosti? Jste členem nebo představitelem teroristické organizace v současné době označené ministrem zahraničí Spojených státu? Podílel(a) jste se někdy na perzekuci za přímého dohledu německé nacistické vlády; či jste se někdy zúčastnil(a) genocidy?

Když jsem to nahlas citoval Myshi, okamžitě reagovala: "ne aby tě napadlo zaškrtnout ANO!". No a proč ne, když poučení dole zní:

Odpověď ANO, neznamená automaticky neudělení víza. Odpovíte-li na kteroukoli otázku ANO, je možné, že budete pozván(a) k osobnímu pohovoru s konzulem.