Víceméně náhodou jsem se dostal na webové stránky Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český. Vzpomněl jsem si na svůj problém se začleňováním cizích slov do českého textu, a poslal v tomto duchu dotaz.

Odpověď jsem obdržel obratem, bohužel mne příliš neuspokojila:

Vážený pane Valášku,

problém, se ktetrým se potýkáte, není dosud v češtině uspokojivě vyřešen.

Cizí termíny se do češtiny začleňují postupně a jejich zařazení k českým skloňovacím typům se řídí různými hledisky - formálními i významovými.

Lingvisté nomohou předepisovat obecná pravidla předem, neboť je třeba sledovat mechanismy, které se uplatňují při začleňování cizích slov do češtiny. Nemůžeme Vám bohužel doporučit žádné přímočaré a absolutně platné řešení.

Do jisté míry Vám mohou pomoci Pravidla českého pravopisu, v nichž jsou některé již začleněné termíny zachyceny. Dále doporučujeme slovník neologismů Nová slova v češtině (Academia, Praha 1998). V brzké době vyjde jeho nové vydání, rozšířené o nově zachycené výrazy. Dále můžete využít Akademický slovník cizích slov (Academia, Praha 2000).

S pozdravem Martin Prošek, jazyková poradna