Ve své hlavní zpravodajské relaci Události odvysílala včera Česká televize reportáž, ve které její reportérka opakovaně obvinila filmovou společnost pro kterou pracuji, i mne osobně z podvodu.

Podle reportáže jsme měli oklamat kastelána na na státním hradě Rožmberk a natočit zde bez jeho vědomí pornografický film. Natáčení údajně nebyl přítomen a nemohl mu zabránit, protože tuto smlouvu nebylo možné vypovědět. V závěru příspěvku redaktorka ČT varovala ostatní správce památkových objektů s tám, že podvodníci by se mohli pokusit oklamat i je.

Skutečnost je taková, že pro natáčení jsme měli s Památkovým ústavem, zastoupeným kastelánem p. Čásou, uzavřenou řádnou smlouvu. Pan Čása byl dvoudennímu natáčení po celou dobu přítomen, v různých časech byli přítomni i další zaměstnanci.

Nikdo z nich nevznesl po celou dobu natáčení žádnou námitku, připomínku či požadavek. Natáčení proběhlo dle všech plánů v plném rozsahu. Toto dosvědčuje i protokol, který správce hradu po dokončení natáčení podepsal a ve kterém obě strany stvrzují, že nedošlo k žádným problémům ani škodám.

Pokud jde o údajně nevypověditelnou smlouvu: smlouva neobsahuje žádná speciální ustanovení znemožňující výpověď a řídí se tedy v tomto bodu obecně platnými právními předpisy. Nadto se jedná o smlouvu připravenou samotnou správou hradu, kterou jsme beze změn podepsali a akceptovali veškeré podmínky a návrhy pronajímatele.

Jednal-li správce hradu v rozporu s instrukcemi svých nadřízených, je nám to sice líto, ale nám nepřísluší zasahovat do vnitřních věcí Památkového ústavu.

Veškeré výše uvedené informace jsem na kameru poskytl redaktorce České televize. Ačkoliv vyjádření údajného poškozeného bylo vysíláno v plném rozsahu, z mojí reakce se ve výsledném sestřihu objevila pouze jedna věta, nadto irelevantní hlavnímu problému.

Neposkytnutí prostoru k vyjádření napadené straně považuji za hrubě neprofesionální, navíc odporující etickému kodexu ČT.