Obdržel jsem od karlovarského magistrátu odpověď na svůj dotaz ze včerejška. Přetiskuji jeji v plném znění, a s radostí.

**From: Kaválek Jakub [[email protected]] Sent: Monday, November 10, 2003 12:40 PM To: [email protected] **

Vážený pane Valášku,

jsem velmi rád, že jste se před utvořením vlastního názoru obrátil na nás s dotazem. Skutečnost je totiž zcela jiná, než je popsáno v novinovém článku o internetových stránkách provozovaných p. Hartem. S dotyčným redaktorem deníku Právo jsem již osobně mluvil a přislíbil mi zveřejnění opravy. Na provoz zmiňovaných internetových stránek město Karlovy Vary žádným způsobem nepřispělo a nijak na nich neparticipuje.

Rada města schválila příspěvek ve výši 50 000 Kč na činnost občanského sdružení Nažidla 2003, které provozuje své vlastní internetové stránky (www.nazidla2003.cz). Částka byla určena na celkovou činnost tohoto sdružení a s provozem zmíněných internetových stránek pana Harta tedy nemá tato finanční podpora nic společného.

Usnesení rady města jsou na internetu (www.mmkv.cz, sekce rada města) zveřejňována vždy do jednoho týdne, jedná se o zdržení kvůli nutnosti udělat z jednání oficiální zápis, dát jej k podpisu primátorovi a poté o technickou stránku umístění těchto dat.

Přeji příjemný den

Mgr. Jakub Kaválek, tiskový mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary

Připojuji text usnesení rady města z 4. 11. 2003:

1b) Přidělení účelové dotace do oblasti zdravotní a sociální v roce 2003

Rada města

doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace v r. 2003 v celkové výši 50 000,-Kč občanskému sdružení Nažidla 2003 na:

  • zřízení a provoz internetových stránek, finanční příspěvek na úhradu právní pomoci členům sdružení, finanční podporu členům sdružení pro umožnění účasti u soudního jednání v Českých Budějovicích, úhradu nákladů na navázání spolupráce s podobně postiženými občany, úhradu nákladů na navázání spolupráce s fyzickými a právnickými osobami za účelem dosažení cílů sdružení, úhradu nákladů na navázání spolupráce s Evropskou federací obětí dopravních nehod.