Křížová výprava proti přechylování cizích ženských příjmení, na kterou se vydal Pixy, mne přivedla k systemizovaným úvahám o vhodném uchopení jazykově heterogenních textů obecně.

Vzhledem k tomu, že se psaním sice neživím, ale dost často zabývám, je mým cílem vyjadřovat se co možná nejčtivěji. Netrvám na dogmatické formální správnosti (i když hrubky se snažím nedělat :-), ale doufám ve vysokou ergonomii textu - že se bude prostě snadno číst a půjde jednoduše pochopit.

Hodně často píšu o počítačích -- což znamená, že se musím nějak vypořádat se značnou dávkou anglických slov. Jsem zastáncem ponechávání pojmů v originále, kdykoliv je to účelné. Pokud celý svět používá namespace, nezdá se mi býti dobrým nápadem razit teorii názvových prostorů, s čímž jsem se již také setkal. Speciálně s angličtinou je ten problém, že řadu odborných pojmů (website, eventlog, dataset, stylesheet...) lze do češtiny přeložit jenom dost krkolomně.

Snažím se s problémem popasovat tak, že tyto pojmy skloňuji dost nesystematicky, podle toho jaký tvar se mi právě hodí do splavnosti věty. Většina české odborné literatury je pro mne zcela nepochopitelná, protože rigidní lpění na nějakém definovaném způsobu formátování mne nutí daný text přeložit zpět do angličtiny, abych mu porozuměl.

Nasadí-li tomu korunu překlad, jehož pachatelem je někdo, kdo tématu absolutně nerozumí, je vymalováno. Například v IIS 5.0 Resource Kitu je slovo samples důsledně překládáno jako vzorky. Což je sice z formálního hlediska správně, nicméně v textu je používáno ve významu příklady. V kombinaci s drobnou fakticko chybou je následující odstavec příslovečnou pomocí do hrobu:

V tomto příkladu je k provázání dat využit ovládací prvek mřížka "Sheridan", který ze získat na webovém sídle Sheridan (http://www.shersoft.com) a který je také součástí vzorků MDAC. Jestliže máte nainstalovány vzorky MDAC, soubor .cab, obsahující tento ovládací prvek, najdete na http://msadc/Samples/ssdatb32.cab.

Tolik tedy náhodě vybraná pasáž z obsáhlého kompletu Windows 2000 Server Resource Kit, který mi svého času Microsoft věnoval, a který již třetím rokem úspěšně používám jako zarážku dveří...