Vatikán vydal dokument "Úvahy o plánech legalizace homosexuálních svazků", ve kterém se mimo jiné praví (podle překladu Týdne, dokument samotný nemám k dispozici):

"Manželství existuje výhradně mezi mužem a ženou. Není naprosto žádný důvod považovat homosexuální svazky za jakkoliv podobné boží představě o manželství a rodině."

Toto prohlášení přichází v korelaci se snahou amerického prezidenta Bushe, který se snaž prosadit federální zákon zakazující homosexuální svatby. A, i když zcela z jiných pohledů, s oběma souhlasím.

**Myslím si, že není řešením kodifikovat "homosexuální manželství". Řešením je zrušit výsadní postavení manželství heterosexuálního. **Myslím si, že státní moc by se neměla nijakým způsobem angažovat v oblasti manželských a podobných svazků.

Hlavní problém spočívá v tom, že řadu věcí, které jsou pro trvale spolu žijící pár praktické, nelze z hlediska zákona zajistit jinak, než sňatkem: informace o zdravotním stavu, společné jmění, zastupování v některých běžných situacích a podobně.

Řešením by podle mne byla taková změna zákonných norem, která na běžném smluvním základě umožní delegovat tyto pravomoce na další osoby (bez ohledu na pohlaví) a nechat svátost manželskou bez právního efektu.

Nechť si lidé své vztahy upraví běžnými právními prostředky a smlouvami. Pokud cítí potřebu být svázáni ještě něčím jiným, na základě své víry, přesvědčení nebo čehokoliv jiného, nechť tak dle své svobodné vůle učiní před tím, koho uznávají. Je potom čistě záležitostí té které oddávající autority, jaké podmínky pro tento svazek stanoví.

Je plným právem katolické církve nesouhlasit s oddáváním osob téhož pohlaví a takové obřady neprovádět. Ale je nemorální (byť uznávám že očekávatelné), aby se formou zákonů snažila své náhledy na věc vnutit i ostatním, kteří její autoritu neuznávají a nepodléhají jí, což je například v ČR většina národa.

Bohužel, výše naznačená změna zákona je natolik razantní (jakkoliv je systémová), že nemá minimálně v ČR v tomto okamžiku šanci na přijetí. Jakkoliv jsem přesvědčen, že nesystémová a výjimečná řešení jsou špatná, z pragmatických důvodů a přesvědčen, že je lepší špatné řešení než vůbec žádné, podporuji přijetí zákona o registrovaném parterství v ČR.

Stejné povinnosti - stejná práva

Homosexuálové mají stejné povinnosti jako ostatní občané. Platí stejné daně. Nechť tedy mají i stejná práva.