NE EU!O svém vztahu k Evropské unii jsem již na weblogu psal, a stálým čtenářům je jistě jasné, že nepatřím mezi její přívržence.

Před několika dny byla za peníze všech občanů spuštěna masivní vládní kampaň pro podporu vstupu. Podle mého názoru se jedná o největší vymývání mozků v krátké historii samostatné České republiky.

Já osobně jsem proti vstupu do EU natolik, že jsem překonal i svůj pověstný odpor k úřadům a úřadovoání, a poslal na magistrát města Karlovy Vary žádost o vydání hlasovacího průkazu, abych mohl svoje "NE" vhodit do volební urny i v Praze, kde momentálně pobývám.

Je mi jasné, že následující řádky jsou tváří v tvář tupé a zmanipulované mase stejně zbytečné, jako snaha opravit protrženou přehradní hráz lepící páskou. Zbožné přání, že po vstupu kamkoliv nám budou pečení holubi do huby létat je prostě silnější, než jakékoliv realistické argumenty. Nicméně cítím potřebu alespoň touto formou dát najevo, že se s huráevropanstvím našich politiků ani náhodou neztotožňuji.

Spoustu důvodů, proč do EU nevstupovat, najdete například na stránkách Euroskeptiků. Níže najdete důvody moje:

EU je byrokracie v nejčistším smyslu toho slova

Pod pojmem "byrokracie" si v českých reálích představíme hromadu papírů a neochotného úředníka. Ovšem původní význam slova "byrokracie" je "vláda úřednictva". A přesně to je Evropská unie. Skutečnou moc nemají alespoň teoreticky svobodně zvolení zástupci občanů, ale anonymní úředníci.

Armáda mravenečků, kolos, který nelze snadno zastavit. Jednotlivci, kteří za nic nemohou, kteří jenom dělají svoji práci podle předpisů.

V současném stavu jsou úředníci drobnou nepříjemností, občas k smíchu. Se vstupem do EU jim narostou křídla.

EU je cesta bez návratu

Jakmile se jednou staneme její součástí, neexistuje žádný způsob, jak z Evropské unie vystoupit. EU je další "tisíciletá říše", která nepřipouští možnost vlastního selhání či zániku. Už to samo o sobě je podezřelé.

EU je zcela zbytečná instituce

Přívrženci vstupu často argumentují tím, že Evropská unie je jediná cesta. Podle mého názoru je to spíš zbytečnost. Podívejte se na takzvané výhody členství v unii: jedná se výhradně o zrušení uměle vytvořených omezení, která z praktických důvodů nemají šanci na přežití ani tak.

Skutečný význam formálních hranic mezi státy je čím dál tím menší - velká část obchodu a komunikace funguje zcela nezávisle na nich. Normy a požadavky se přirozeně sjednocují, aniž by bylo nutno na ně vydávat stovky obsažných nařízení.

O počítačích se občas ironicky říká, že člověku zjednodušují práci, která by bez nich vůbec neexistovala. Evropská unie podle mého soudu funguje na stejném principu.

Pokud do Evropské unie, tak ne mým jménem!