Byl jsem požádán, abych zde zveřejnil postup, jakým jest žádati o hlasovací průkaz pro referendum o vstupu do Evropské unie.

Konání referenda ošetřuje Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii.

Stačí napsat dopis a odeslat ho na obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště (potažmo magistrát, úřad městské části apod.). Není předepsán žádný konkrétní formát, stačí vyjádřit žádost o zaslání hlasovacího průkazu. Toto je text dopisu, který jsem použil já:

Věc: Žádost o vydání hlasovacího průkazu

Ve smyslu §6 odst. 2 zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů tímto žádám o vydání hlasovacího průkazu:

Jméno a příjmení: Michal Valášek
Adresa trvalého bydliště: Lidická 67, 360 20  Karlovy Vary

Hlasovací průkaz prosím zašlete na adresu:

V. L. K. produkce, s. r. o.
attn: Michal Valášek
P. O. Box 1
147 01  pošta Praha 47

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů mne prosím kontaktujte na telefonním čísle +420 603 828 493 nebo e-mailové adrese [email protected].

S pozdravem,

Michal Valášek

Žádost je třeba opatřit úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu provede notář nebo matrika.

Zákon předepisuje písemnou formu, takže dle mého názoru bohužel není možné poslat žádost v elektronické formě podepsanou elektronicky.