Ačkoliv jeden humorista dnes svět opustil, o zábavné okamžiky není nouze. Leckdy se však jedná o kouzlo nechtěného. Moje bestijčí polovička dnes zakoupila kuchyňské váhy. Jednu z mnoha vrstev obalu tvoří igelitvý sáček, nesoucí v odhadem deseti jazycích výstražný nápis:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné - riziko udušení. Uložte tento sáček mimo dosah kojenců, dětí a mentálně postižených. Na varování tohoto typu jsem už zvyklý, ale zajímalo by mne, jaké nařízení čí soudní rozhodnutí vedlo k zahrnutí mentálně postižených do výčtu rizikových osob.

Ostatně, mám-li vycházet ze svých životních zkušeností, zařadil bych tam především osoby sice normální, ale oplývající blbými nápady.

Obdobně zábavnou zkušenost jsem zažil i včera. Byl mi dodán náhradní napájecí zdroj k notebooku (abych nemusel ten hlavní pokaždé pracně vymotávat z několika kilometrů ostatních kabelů). Kromě osmistránkového návodu k použití (na zdroji jsou dva nezáměnné konektory a jedna LED dioda) byly kabelu samotném nalepeny čtyři papírové "vlaječky", z nichž ta největší nesla v několika jazycích upozornění, že používání klávesnic bylo spojováno se zdravotními obtížemi a že si mám od firmy Hewlett-Packard vyžádat příručku "Working in comfort", abych jim předešel.

Občas si připadám, jako bych žil v nějakém divném světě...

Mimochodem: inteligentnější výrobci sáčky nepotiskují, ale dělají je děrované.