Podle Seznamu zavedl T-Mobile novou službu: tarif, ke kterému dostanete zadarmo firemní vlajku (vzhledem k růžovoučké grafice TMO obzvláště vhodné pro jistý typ homosexuálů ;-) Jenom tak si lze - s jistou dávkou fantazie, samozřejmě - vyložit pojem "standartní tarif", kterým Seznam operuje na výše uvedené stránce.

Pro méně chápavé: pro "normální", případně "normalizované", užíváme výrazu "standardní". "Standart" je nesmysl a "standartní" je teoreticky cosi, co se vztahuje k vlajce (standartě).

V dobách temného středověku bylo tajemství psaného jazyka pouze pro vyvolené vzdělance. Prostý lid si předával strašidelné zkazky při temných hodinkách. Začínám mít pocit, že se v tomto směru vracíme ke kořenům.

Český jazyk je obdařen mnoha temnými zákoutími a selhání v některých jeho oblastech (jako jsou například přechodníky a čárky v komplikovanějších větách) jsem ochoten tolerovat - a nepochybně se jich i sám dopouštím. Nicméně ignoranci shody podmětu s přísudkem tolerovat nehodlám, stejně jako výplody typu "standartní" nebo "pernamentní".

Nabývám dojmu, že znalostí byť jenom několika gramatických a stylistických pravidel jsem se opět stal členem uzavřené kasty vyvolených. Mimo tuto kastu, tvořenou lidmi, které psaní živí, vládne tma a chaos.

Stačí se podívat na rozličné diskusní servery. I pokud pominu specifický jazyk on-line chatů, zápisy jsou poněkud tristní. Diskuse na Internetu odírají v některých případech češtinu až na morek, až za samé hranice byť jenom srozumitelnosti, o stylistické úrovni nemluvě.

Ovšem, není se mnoho čemu divit. Průměrný produkt našeho vzdělávacího systému napsal poslední delší text u písemné maturitní zkoušky. Do konce života pak napíše nanejvýš vlastní životopis (strukturovaný, tedy v podstatě formulář) a možná několik úředních dopisů. Někteří možná ještě závěť, ale v té už hrubky není komu vyčítat.

Krása jazyka úředního by vydala na celý stoh zápisů. Nemohu se nezmínit o nádherném dopisu, který mi došel z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Začíná následujícím zvoláním:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský živnostenský  úřad (KŽÚ JMK)  se zabýval Vašimi podněty, upozorňujícími na porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o regulaci reklamy“)  ze strany subjektů webProgress, s.r.o., Computer Press, a.s. a AKON CZ, s.r.o. – podněty  byly postoupeny Magistrátem města Brna, Živnostenským úřadem města Brna v souvislosti s aplikací zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Jsem si vědom, že sám píšu dlouhé a občas nesrozumitelné věty. Ovšem rozvinout prosté konstatování "Bylo nám postoupeno vaše podání" do výše citovaného elaborátu, na to jest třeba nepopiratelného talentu. A to se osoba zodpovědná za citovaný dopis honosí dvěma vysokoškolskými tituly: Ing. Bc. Jitka Vítová.

Možná se dopouštím nějaké věcné nepřesnosti (v tom případě mne nepochybně Felix opraví), ale pokud si vzpomínám, základní vzdělání u nás zavedla Marie Terezie. Uvědomovala si, že moderní věk vyžaduje vzdělaných poddaných. Tedy je nechala učit trivia - číst, psát a počítat. Nicméně státnickým instinktem si byla vědoma též toho, že mají-li být poddaní dobrými poddanými, nesmějí být zase příliš vzdělaní. A proto zavedla systém, který je sice naučil číst a psát, ale samostatné myšlení příliš nepodporoval, ba spíše naopak. Naši minulí i současní vládci mají též státnický instinkt, proto se systém výučby za sto let příliš nezměnil.

I když možná přeci: pro řadu lidí se řádná znalost psané řeči stává zbytečnou. Stačí znát několik málo slov, vhodných pro vyplnění do předepsaných kolonek úředních formulářů. Při čtení Blesku, tuším že stále ještě nejprodávanějších českých novin, si ostatně také jazykových orgií neužijete.

Tajemství psaného jazyka nechť opět stráží pouze vyvolení. Prostý lid jich k ničemu nepotřebuje. Jenom ty strašidelné zkazky nám místo ústního podání dodá televize.