Jedna ze zvláštností života před webovou kamerou spočívá v tom, že vám různí (často i cizí) lidé pomocí ICQ nebo jiných programů posílají reakce na to, jak se momentálně tváříte. Takže už jsem si zvykl, že si tak v klidu tvořím, najednou mi kníkne počítač a na obrazovce se objeví vzkaz od Alraune: Valášku, nedloubej se v nose! či podobně. Včera večer se mne zase jeden furrík snažil rozveselit, protože se mu zdálo, že se tvářím příliš smutně.

Pokud jste mne ovšem před krátkou chvíli viděli se zoufalým výrazem a hlavou v dlaních, není nutno mne utěšovat. To jsem se jenom díval na oficiální webové stránky soutěže Český Zavináč 2002. Ponechám raději stranou seznam nominovaných, protože publikování mého názoru by bylo zřejmě žalovatelné hned podle několika paragrafů, a zaměřím se na webovou prezentaci - svěží to dílko společnosti CyberFox. Za vše mluví i to, že dotyčná společnost je neschopna napsat kód, který by správně detekoval prohlížeč nepodporující Flash a tuíž mne na jejich titulní stránce přivítalo chybové hlášení.

Web Českého zavináče je sice graficky povedený, ale v praxi nepoužitelný. Světle šedý text na bílém pozadí sice vypadá "cool", ale je víceméně nečitelný. Nadto nalezení seznamu nominovaných je úkol téměř nadlidský - dostanete se na něj klepnutím na malý a nenápadný text "více" u zprávy o tom, že byly nominace zveřejněny. Dobrý zvyk činiti aktivním odkazem i nadpisy zpráv zůstal autorům webu zjevně utajen.

Zdárně nalezený seznam nominovaných překvapí, například používáním /lomítek/ místo závorek - zlozvyk přetrvávající z dob tupějších psacích strojů. Výmluva, že se jedná o umělecký záměr neobstojí, protože používání není ani konzistentní, tu a tam najdete i skutečné (závorky). Skutečnost, že uvedené webové adresy nejsou hypertextovými odkazy, se snad už nikdo za umělecký záměr snad ani vydávat nepokusí.

Sice jsem se zapřísahal, že se nebudu vyjadřovat k obsahu nominací, nicméně přece jenom si neodpustím poťouchlé pobídnutí k tomu, abyste si ho jenom tak cvičně porovnali se seznamem členů akademie.

Napsal jsem v titulku, že kovářova kobyla chodí bosa. Zdá se, že u téhle kobylky to dvakrát nevadí, protože ten "oficiální" český Internet je tak malý, že Český zavináč ve své stávající podobě zákonitě musí být degradován na vzájemné jánabráchystické poplácávání po ramenou, s nulovou skutečnou prestiží a významem.