Radujte se, žijeme ve světě bez válek! Přestože se neustále někde válčí a bojuje, nevzpomínám si, že by poslední dobou nějaký stát jinému vyhlásil válku. Typicky se jedná o občanskou válku nebo třenice toho typu, že se nikdo s formálním vyhlašováním války neobtěžuje. Nebo to přece není válka, ale "mírová operace", "policejní akce".

O George Orwellovi jsem už jednou na tomto webu psal. A obávám se, že si budete muset zvyknout, že se s tímto pánem budete setkávat častěji. Například takový projev prezidenta Bushe k národu, jako by vzešel z jeho pera.

Mimochodem - ve výše uvedeném projevu je válka v Iráku označována za "vojenskou operaci". Slovo "war" tam ovšem najdete:

My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war.

(Můj překlad: Moji spoluobčané, v této chvíli jsou síly Ameriky a koalice v počáteční fázi vojenské operace s cílem odzbrojit Irák, osvobodit jeho lid a zachránit svět před smrtelným nebezpečím. Na můj rozkaz koaliční síly zaútočily na vybrané cíle vojenské důležitosti, aby podkopaly možnosti Sadáma Hussejna vést válku.)

Nejsem takový idealista, abych si myslel, že může existovat svět bez násilí a bez válek. Jsem přesvědčen, že násilí a války k lidské civilizaci prostě patří jako "nutné zlo". Že není možno z člověčenství vykousnout něco, co je v něm zakořeněno tak hluboko, a zůstat přitom stále pořád člověkem.

Nikterak nezpochybňuji právo USA vést válku proti Iráku. Právo dané jejich vojenskou a ekonomickou silou a též jejich potřebou válku vést. Ostatně, přijmu-li jako příslušník euroatlantické civilizace logickou tezi, že jakákoliv jiná civilizace mne ohrožuje, chci být tohoto nebezpečí zbaven. Takže z tohoto titulu by bylo legitimní, kdyby prostě USA své potenciální nepřátele vyhladila všemi prostředky, které má k dispozici.

S tímto pohledem nesouhlasím, protože se snažím věci vidět v souvislostech. Což často bohužel znamená i poznání, že stojím na špatné straně.

Ale co mi opravdu vadí, je když někdo do očí lže nad očividnými zkušenostmi. Zdůvodnění "dělám to, protože si to můžu dovolit a potřebuju" je čestné a přímé. Zdůvodnění "obětuji se v zájmu svobody a vy ostatní byste mi za to měli být vděční, a vůbec vlastně si nic neberu" mi přijde zvrácené.

Takže nezpochybňuji, že Bush má právo silnějšího vést válku proti Iráku a ostatní s tím mohou nanejvýš cimrmanovsky nesouhlasit. Nicméně jeho zdůvodnění mne uráží. Takže osobně souhlasím s názorem dívek na tomto obrázku:

Bombing for peace is like fucking for virginity

Nápis na jejich transparentu jsem si proto vypůjčil do titulku tohoto zápisu. Bombing for peace is like fucking for virginity - Bombardování pro mír je jako šukání pro panenství.