U příležitosti nahrazení nespolehlivého počítačového firewallu hardwarovým jsem prováděl rekonfiguraci naší domácí počítačové sítě.

Dospěl jsem ke zjištění, že počet aktivních síťových prvků v naší domácnosti převyšuje počet jejích obyvatel, a to včetně domácích zvířat.