Své grafomaniakální sklony již drahná léta kompenzuji psaním článků pro rozličné, převážně počítačové časopisy. Nicméně poslední dobou mám spoustu myšlenek, které nejsou příliš počítačové, nevydají na samostatný článek a i kdyby vydaly, žádná z redakcí, s nimiž spolupracuji, by je asi nevydala.

Takže jsem se rozhodl, že si začnu psát weblog. Forma osobního deníku mne oprošťuje od nutnosti dodržovat formální náležitosti potřebné pro článek a brát ohledy na čtenáře a redaktory.

Pokud mé myšlenky shledáte přínosnými, budu jedině rád. Pokud neshledáte, smiřte se s tím, jak umíte sami.